Spoľahlivé zabezpečenie kvality dodávok

Prepájame subjektívnu kvalitu dielov do väčšieho celku pod dohľadom vynikajúcich inžinierov

Našim partnerom dokážeme zaručiť služby vysokokvalifikovaných PPAP a SQA inžinierov s dlhoročnými skúsenoťami v automotive. Pod ich dohľadom zabezpečujeme kvalitné a včasne riadené vzorkovanie kompletnej dodávky komponentov, kvalitatívne reporty a komunikáciu s dodávateľmi.

Dodatkovou službou je aj korigovanie dodávateľov v ich činnosti s cieľom zabezpečiť našim klientom komplexnú, úspešnú a včasnú industrializáciu komponentov. Takýmto spôsobom sa dokážeme postarať o plynulú optimalizáciu sériovej výroby.

Spoľahlivá optimalizácia sériovej výroby

Korigovaním dodávateľov v ich činnosti sa dokážeme postarať o plynulú optimalizáciu sériovej výroby.

Priame sprostredkovanie požiadaviek výrobcu dodávateľovi

Pod dohľadom PPAP a SQA inžinierov zabezpečujeme kvalitné a včasne riadené vzorkovanie kompletnej dodávky komponentov, kvalitatívne reporty a komunikáciu s dodávateľmi.

Plnenie požiadaviek v súlade s reálnou kôtovanou výrobou

Našim partnerom dokážeme zaručiť služby vysokokvalifikovaných PPAP a SQA inžinierov s dlhoročnými skúsenoťami v automotive.

Dôraz na maximálnu spokojnosť zákazníkov

Dodatkovou službou je korigovanie dodávateľov v ich činnosti s cieľom zabezpečiť našim klientom komplexnú, úspešnú a včasnú industrializáciu komponentov.