Spoľahlivý zástupca vašej firmy​​.

Rezidentný inžinier sa postará o vaše záujmy a zabezpečí bezchybný priebeh projektu.

Naša rezidentúra je výsledkom dlhodobého a kontinuálneho zlepšovania našich interných procesov. Aj preto je našimi partnermi oceňovaná ako výnimočná. Cieľom je zlepšiť obchodné meno klienta, objektívne zdokonaliť kvalitu všetkých častí projektu a predovšetkým vytvoriť fungujúci vzťah medzi našim klientom a jeho odberateľom.

Zárukou vašej spokojnosti sú prvotriedne služby našich rezidentov so skúsenosťami na vývojárskych pozíciách ​Lead Engineer, PMST Leader, Quality Manager. Technickú stránku a kvalitu zabezpečujeme vďaka ručným 3D skenerom, vlastného testovacieho laboratória pre materiály a zvary, CMM Metrologického laboratória a aj vďaka mnohým ďalším meracím zariadeniam a vyškoleným expertom.

Vo vašom mene sme na mieste každý deň. Priamo sa zúčastňujeme kontroly kvality komponentov, osobne dozeráme na priebeh projektu a zabezpečujeme kontakt so zodpovednými osobami tak, aby sa včas predišlo akýmkoľvek chybám.

Stála prítomnosť technicky vyškolených inžinierov

Zárukou vašej spokojnosti sú prvotriedne služby našich rezidentov so skúsenosťami na vývojárskych pozíciách ​Lead Engineer, PMST Leader, Quality Manager.

Preventívne opatrenia pred vznikom chýb

Sme na mieste každý deň. Priamo sa zúčastňujeme kontroly kvality komponentov, osobne dozeráme na priebeh projektu a zabezpečujeme kontakt so zodpovednými osobami tak, aby sa včas predišlo akýmkoľvek chybám.

Profesionálny dozor nad stavom komponentov

Technickú stránku a kvalitu zabezpečujeme vďaka ručným 3D skenerom, vlastného testovacieho laboratória pre materiály a zvary, CMM Metrologického laboratória a aj vďaka mnohým ďalším meracím zariadeniam a vyškoleným expertom.

Ochrana financií dodávateľa i výrobcu

Cieľom je zlepšiť obchodné meno klienta, objektívne zdokonaliť kvalitu všetkých častí projektu a predovšetkým vytvoriť fungujúci vzťah medzi našim klientom a jeho odberateľom.