Bezchybná kvalita komponentov

Spoločnosť Engia zastrešuje kompletnú kontrolu a vysokokvalitné triedenie komponentov. Náš interný firewall – Warenfilter je zárukou bezchybnej odbornej spôsobilosti a precízneho individuálneho prístupu k potrebám každého partnera.

Optimálne zabezpečenie kvality prostredníctvom systematickej filtrácie tovaru

S cieľom zabezpečiť kvalitu komponentov a tak dodržať bezproblémový priebeh projektu sme vyvinuli interný firewall. Jeho úlohou je precízne a s dôrazom na odbornosť spracovať nakúpené komponenty, vytriediť chybné diely a vďaka na mieru šitej logistike zabezpečiť bezchybné dodanie priamo do rúk koncového výrobcu.

Pre kontrolu kvality komponentov využívame interné firewall centrá v Bratislave a v Nitre, kde rukami vyškolených kontrolórov denne prechádza viac ako 30 000 produktov. V oboch centrách ponúkame služby vysokokvalitného triedenia, prerábok, opráv a opracovania. Všetky ponúkané služby spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne a technické normy.

Súčasťou našej firewall služby môže byť aj JIT sekvencia, respektíve na mieru pripravená logistika, ktorú zabezpečujeme vlastnou autodopravou. V tejto súvislosti dokážeme aj pracovnú silu presunúť kamkoľvek potrebujete, a to krátkodobo aj dlhodobo.

Vysoká odborná spôsobilosť

V našich interných firewall centrách ponúkame služby vysokokvalitného triedenia, prerábok, opráv a opracovania. Všetky ponúkané služby spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne a technické normy.

Dodanie bezchybných komponentov

Náš interný firewall - Warenfilter je zárukou bezchybnej odbornej spôsobilosti a precízneho individuálneho prístupu k potrebám každého partnera.

Podrobná dokumentácia a hodnotenie

S cieľom zabezpečiť kvalitu komponentov a tak dodržať bezproblémový priebeh projektu sme vyvinuli interný firewall. Jeho úlohou je precízne a s dôrazom na odbornosť spracovať nakúpené komponenty, vytriediť chybné diely a zabezpečiť bezchybné dodanie priamo do rúk koncového výrobcu.

Fyzická prítomnosť pri odbere aj dodaní komponentov

Pre kontrolu kvality komponentov využívame interné firewall centrá v Bratislave a v Nitre, kde rukami vyškolených kontrolórov denne prechádza viac ako 30 000 produktov.