Objektívne hodnotenie pre vyššiu efektívnosť výroby

Certifikovaný audit od výrobného procesu až po expedíciu hotového výrobku k zákazníkovi.

Spoločnosť Engia zaručuje odborné preverenie fungovania vašej organizácie, procesov výroby či platnosti a spoľahlivosť informácii s cieľom poskytnú komplexný a odborný report. V rámci externého auditu zabezpečujeme dohľad odborného audítora so skúsenosťami v automotive.

V rámci tejto služby klientom ponúkame externý VDA 6.3 audit model C, ktorý preverí výrobný proces do detailov a to od vstupu výrobného materiálu až po expedíciu hotového dielu konečnému výrobcovi. Okrem toho zastrešujeme aj audit bezpečnostných dielov aj D/TLD audit.

Odborné preverenie výrobného procesu

Spoločnosť Engia zaručuje odborné preverenie fungovania vašej organizácie, procesov výroby či platnosti a spoľahlivosť informácii.

Kompletná a podrobná dokumentácia

Cieľom certifikovaného auditu je poskytnúť vám komplexný a odborný report.

Odporúčania a opatrenia pre zvýšenie efektívnosti výroby

V rámci tejto služby klientom ponúkame externý VDA 6.3 audit model C, ktorý preverí výrobný proces do detailov a to od vstupu výrobného materiálu až po expedíciu hotového dielu konečnému výrobcovi.

Profesionálne skúsenosti školenia audítorov

V rámci externého auditu zabezpečujeme dohľad odborného audítora so skúsenosťami v automotive.