We protect the interests of both parties

Reliability, professional supervision and totally compliance are a guarantee of satisfaction of both the final manufacturer and the component supplier.

One of the reasons why to colaborate with our company is verified reliability and professional quality in order processing and sorting of components. All control processes are designed to produce the highest quality and deliver products to customers on time. 

We provide a comprehensive sorting & rework service within the controlling process, where we also cover rework and repair of individual parts in addition to sort out defected components. Our advantage is the reaction time of the request processing and the start of work. In the case of new collaboration, it takes just 30 minutes for us to properly set up and start sorting components, and that in your chosen destination within our scope. With regard to existing cooperation, our reaction time is only 15 minutes.

Okamžitý reakčný čas

V prípade novej spolupráce nám stačí 30 minút na to, aby sme správne nastavili a začali s triedením komponentov, a to vo vami zvolenej destinácii v rámci našej pôsobnosti.

Real time výsledky v internom softvéri

Výsledky procesu si naši zákazníci môžu kedykoľvek skontrolovať v internom softvéri.

Odborný dozor školených kontrolórov

Všetky kontrolné procesy máme navrhnuté tak, aby produkovali najvyššiu kvalitu a dodávali produkty zákazníkom načas.

Funkčné testy komponentov a systémov

V rámci kontrollingu poskytujeme komplexnú službu sorting&rework, kde okrem odborného vytriedenia chybných komponentov zastrešujeme aj prepracovanie a opravu jednotlivých dielov. Pokiaľ ide o existujúcu spoluprácu, náš reakčný čas je iba 15 minút.